top of page

Risk Degerlendirmesi

-

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları planlayarak ihtiyaç duyduğunuz risk değerlendirme raporlarını hazırlamaktayız.

bottom of page