top of page

Is Güvenligi Uzmanlıgı Hizmeti

.

.

-

-

İş güvenliği uzmanı, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade etmektedir. Pisagor Danışmanlık iş güvenliği Uzmanlığı hizmetlerinde, rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme, kayıt ve ilgi birimlerle iş birliği yapmak gibi asli görevleri yerine getirerek, iş güvenliği kültür ve sisteminin oluşmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktayız.

iş güvenliği uzmanlığı hizmeti
bottom of page