top of page

Is Yeri Hekimligi Hizmetleri

-

.

.

İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi ifade etmektedir.

Pisagor Danışmanlık işyeri hekimi hizmetlerinde, rehberlik, risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, eğitim, bilgilendirme, kayıt ve ilgi birimlerle iş birliği yapmak gibi asli görevleri yerine getirerek, iş sağlığı ve güvenliği kültür ve sisteminin oluşmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktayız.

bottom of page