top of page

Is Saglıgı ve Güvenligi Egitimleri

-

-

-

-

.

.

“Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 5 – (1)’ de İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.”

 

PİSAGOR DANIŞMANLIK OLARAK yönetmelik kapsamında belirlenen tüm yasal şartların yerine getirilmesi için kurumunuzun ihtiyaçlarını tespit ederek, size uygun planlama ve eğitim programları oluşturarak hizmet vermekteyiz.

bottom of page